Interview

Bork Groep

“Sloop is letterlijk ruimte creëren voor nieuwe dingen, voor vooruitgang. Ook intern: we geven mensen de ruimte om zich te ontwikkelen.” – Alfred Echten, algemeen directeur, Bork Groep.

Volgend jaar bestaan ze maar liefst 75 jaar: de Bork Groep, het derde generatie familiebedrijf in Stuifzand, Assen en Groningen. “De geschiedenis van ons familiebedrijf gaat terug tot 1946. Toen zag grootvader en ondernemer Jan Bork potentie in een tekort aan (bouw)materialen na de Tweede Wereldoorlog. Hij begon deze materialen, van hout tot prikkeldraad, uit West-Nederland te verzamelen en te verhandelen. Hergebruik zit daarom in de genen van de organisatie,” aldus Jan Bork. Als projectleider vormt hij samen met zijn broer Roelof, oud-vestigingsmanager Patrick Erdtsieck en algemeen directeur Alfred Echten de directie van de Bork Groep.

Vanuit de hoofdlocatie in Stuifzand werken ze, verspreid over heel Nederland, met zo’n 140 medewerkers dagelijks aan o.a. sloopwerken, asbest verwijdering, gevaarlijke stoffen verwijderen en bodemsanering. Per project worden  de juiste medewerkers geselecteerd. Jan Bork: “Veiligheid is een groot goed. Het principe van ‘de juiste man op de juiste plek’ maakt bij ons echt verschil in het eindresultaat.”.

Ze noemen zichzelf kop(s)lopers in circulariteit van bouwmaterialen. Jan Bork: “We leveren een grote bijdrage aan de recycling en het hergebruik van diverse materialen. Ook lopen wij voorop als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve methodes, waarmee we van betonpuin nieuwe grondstoffen en toeslagmaterialen kunnen maken. Zo wordt sloopbeton bewerkt tot grondstoffen voor de cement- en betonindustrie. Een ander voorbeeld is onze ‘circulaire marktplaats,’ waar we materialen die een tweede leven verdienen in de etalage zetten.”

De Bork Groep is nou echt zo’n parel die ‘achter de voordeur’ hele mooie dingen doet. Niet altijd direct zichtbaar. Alfred Echten: “We zijn  innovatief, onderzoeken altijd wat nog beter of anders kan. Met duurzaamheidsfocus. Maar innoveren kan je niet in je eentje. Daarom zijn wij groot voorstander van kennisdeling en aansluiting zoeken bij platformen als brancheverenigingen en bijvoorbeeld Insert. Dat laatste is de eerder genoemde circulaire marktplaats voor her te gebruiken materialen. Dat gaat dan niet om een kozijn, maar een serie kozijnen die uit een slooppand komen bijvoorbeeld. O.a. architecten, maar ook bouwbedrijven putten graag uit deze bron. Het is een prachtig voorbeeld van hoe gebruikte bouwmaterialen een nieuw leven krijgen.”

Een van de laatste nieuwe projecten die in een testfase zijn, is een ontwikkeling ter ondersteuning van o.a. brandweer en veiligheidsregio’s, bij de inspectie van de veiligheid van gebouwen waar bijvoorbeeld brand is geweest. Dit initiatief wordt in nauwe samenwerking tot stand gebracht met Dronehub Groningen Airport Eelde, Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met een soort robot wordt van binnenuit gemeten en gevisualiseerd wat de veiligheidssituatie ter plekke is. Alfred Echten: “Daarmee zijn we ook interessant voor jonge technici die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in onze innovaties. Daarom werken we daarnaast ook samen met Alfacollege Hoogeveen die  op MBO2- en MBO3-niveau  dé opleiding voor onze sector faciliteert. We laten graag zo breed mogelijk zien wat we hier allemaal doen en kunnen.”

De nominatie komt dan ook op een mooi moment. Jan Bork: “We zijn erg trots en laten dat op 28 september tijdens de nominatiebijeenkomst zeker zien!”