Bouwbedrijf Broekman specialiseert zich in energiezuinig en energieneutraal bouwen. Het bouwconcept is de laatste jaren steeds verder ontwikkeld en wordt ook toegepast op nieuwbouw en de verbouw van bestaande woningen en bedrijfspanden. Bouwbedrijf Broekman onderscheidt zich in het leveren van optimale kwaliteit in bouw, service en dienstverlening. Door het toepassen van innovatieve bouwtechnieken, snel in te spelen dan wel vooruit te lopen op nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector en door het vergroten en/of delen van kennis en expertise. Naast nieuwbouw zijn belangrijke werkzaamheden het onderhoud, restauratie, houtbewerking en aan- en verbouw.