Inschrijfformulier voor deelname aan de Drentse Onderneming van het Jaar 2017

 

Basisgegevens

Contactgegevens van de deelnemende ondernemingMotivatie

1. Waarom vindt u dat uw onderneming de Drentse Onderneming van het Jaar 2017 moet winnen? Of: welke bijzondere prestaties zijn verricht om voor deze prijs in aanmerking te komen?

En wat maakt de onderneming succesvol?

Bedrijfsgegevens

2.a Wanneer en door wie is de onderneming opgericht?

2.b Is uw bedrijf onderdeel van een moederbedrijf/holding? Zo ja, welke?

2.c Indien vraag 2.b. met ' ja' is beantwoord, kent uw onderneming dan een (grote) mate van vrijheid in handelen ten aanzien van strategie, beleid en financiën?

3. Welke rechtsvorm heeft de onderneming?

4. Wat zijn nu de voornaamste bedrijfsactiviteiten?

5. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het bestaan van de onderneming?
Te denken valt aan bijvoorbeeld de wisseling van ondernemer, fusie of overname, nieuw bedrijfspand, wijziging product.

6. Hoeveel werknemers (fte’s) heeft uw onderneming in dienst en/of met hoeveel inleenkrachten (uitzend en zzp) werkt uw onderneming?
Definieer 2015, 2016, prognose 2017 & toekomstverwachting vanaf 2018.


7. Hoe is het personeelsbeleid ingericht?
Te denken valt ook aan o.a. het aantrekken en opleiden van personeel en inleenkrachten. En op welke wijze probeert u het personeel te binden aan uw onderneming?

8. Waarin en hoe onderscheidt de onderneming zich van branchegenoten/concurrenten?
Bijvoorbeeld de kwaliteit, innovatie, duurzaamheid, ICT-toepassingen, netwerk etc.

9. Hoe geeft u als ondernemer invulling aan het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Bijvoorbeeld duurzaamheid, thuiswerken stimuleren, gebruik fair trade producten, sponsoring verengingsleven, stageplekken aanbieden, in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, betekenis voor de omgeving, , coaching andere ondernemers etc.

10. Strategie is belangrijk voor een onderneming. Waar wil u met uw onderneming naar toe, in welk tijdsbestek en wat doet u om dit te bereiken?
Wat is uw strategie?
Hoe snel kan uw onderneming inspelen op verandering in de markt en dus de strategie?

11. Wat is de toekomstverwachting voor uw onderneming 2018 e.v?
Bijvoorbeeld groei ten aanzien van winst, personeel, afzetmarkten, ed.

12. Wie zijn de belangrijkste stakeholders van de onderneming?
Bijvoorbeeld een bank, investeringsmaatschappij of afnemer en hoe is de relatie met deze stakeholders?

13. Op welke data zijn de jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren gepubliceerd?

14. Heeft uw bedrijf prijzen gewonnen/eerder deelgenomen aan de Drentse Onderneming van het Jaar?