Interview

Watter BV

“Watter is eigenlijk een oplossing voor een niet zichtbaar probleem: minder goed hygienische omstandigheden, die zorgen voor kwaliteitsvermindering in de agrarische en industriele sector.” – Alfred Koop, directie Watter B.V.

Het geheim van Watter ligt in Estland. Of eigenlijk in Rusland. De gebroeders Koop woonden een aantal jaren in Estland, waar ze in aanraking kwamen met een oude Sovjet technologie die in vergetelheid was geraakt. Een technologie die zo intrigeerde, dat ze besloten een hierop gebaseerde variant te ontwikkelen: Watter. Het resultaat is een desinfectie apparaat, dat ter plekke een biologisch desinfectiemiddel produceert uit slechts stroom, zout en water.

Alfred Koop: “Watter produceert zonder negatieve bijeffecten. Ons middel is niet giftig voor mens en dier. En daarmee heel geschikt voor veel branches. Eigenlijk overal waar virussen, schimmels en bacteriën een probleem zijn.” In 2008 hebben de gebroeders Koop, na het avontuur in Estland, Watter opgericht. Met TNO als betrouwbare wetenschappelijke partij aan de zijlijn. Er volgden 3 jaren van engineering: de basis lag er wel, maar niet volgens de laatste technologie en inzichten. Het is een lang traject geweest, waarbij er jaarlijks een nieuwe upgrade kwam. Alfred Koop: “Eigenlijk doen we dat nog steeds: op basis van nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken, blijven verbeteren.”

“Op dit moment leveren wij voornamelijk aan de agrarische sector, maar er is nu een shift naar de industrie gaande. We zien een enorme verandering in waar de belangstelling vandaan komt. Logisch: met Corona is desinfectie zo ongeveer levensbehoefte nummer 1 geworden,” betoogt Alfred Koop.

Apparaat op proef

In de agrarische sector werkt het ongeveer zo: de boer mag het apparaat een half jaar op proef gebruiken. Alfred Koop: “In dat half jaar – zo weten wij inmiddels uit ervaring – zijn de drinkwaterleidingen schoner, zijn de dieren gezonder en presteren beter. Meer biggen die gezond groot worden en koeien die meer melk geven. Dat is een simpel rekensommetje; het apparaat verkoopt zichzelf.” Voordat het apparaat geplaatst wordt, zijn er natuurlijk wel eens wat discussies over de bestaande waterkwaliteit in de stal. “Het drinkwater voor de dieren is aan de bron schoon, maar vanuit de drinkbak vervuild. Ze drinken wel, maar hebben ook geen keuze: er is geen andere bron en ze hebben water nodig,” onderbouwt Alfred Koop. “Wij tonen aan dat een schonere voedselketen dus heel goed mogelijk is zonder gebruik van chemicaliën.”

10.000 Melkveehouders zijn een makkelijker te bereiken doelgroep dan 10.000 fabrieken. Die fabrikanten produceren allemaal een ander product. Alfred Koop: “Maar het proces is hetzelfde. Proceswater is altijd de uitdaging, dat moet schoon zijn. Wij bieden niet alleen het apparaat, maar ook onze kennis en vaardigheden.”

Alfred Koop: “Vooraf nemen we monsters, die sturen we naar een extern lab. De uitslag is in feite de nulmeting, waarop wij een prognose voor verbetering maken. Na een afgesproken periode maken we een nieuw monster. Vaak horen we dan al positieve geluiden:

ofwel het is verbeterd, ofwel er zijn kosten bespaard (en de inzet van medewerkers die met chemie moeten werken). In de industriële sector hebben we met deze methode een bijna 100% score. Daar zijn ze gewend aan investeren op langere termijn.”

Groei

Alfred Koop: “De toekomst ziet er mooi uit! Onze machines staan inmiddels in 9 landen. Die ‘bedienen’ we allemaal vanuit Nederland. We werken op dit moment met vijftien medewerkers en zijn bezig met uitbreiding van ons team. De productie is in Drachten en Veendam, bewust in Noord Nederland: het is een product wat onderhevig is aan verbeteringen. Daarom is het fijn dat het in de buurt is, qua communicatie ook. De kosten zitten in de materialen, niet in de arbeid. We blijven verbeterslagen maken: machines die langer blijven werken, minder storingen vertonen. Doel is om per vijftig geplaatste machines, steeds minder monteurs aan te nemen.”

Nieuwste concept

‘Desinfection as a service’ heet het nieuwste concept van Watter. In verpleeg- en verzorgingshuizen is hygiëne een groot goed. Daar werken ze nu vooral met chemische middelen, waar medewerkers bij langdurig gebruik ook last van kunnen krijgen. Alfred Koop: “Door een apparaat van ons te plaatsen kan je daar op locatie – onafhankelijk van leveranciers en grondstoffen- en naar behoefte, een veilig middel produceren om (zoveel mogelijk) virusvrij te blijven.”