5 tips van Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur Alfa-College

5 tips van Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur van het Alfa-College

De Stichting Drentse Onderneming van het Jaar biedt ondernemingen een podium en maakt lessen en inzichten van deze organisaties inzichtelijk. Het doel? Praktische tips delen met Drentse ondernemingen waarmee zij direct aan de slag kunnen, met een bloeiend ondernemersklimaat als gevolg. Deze week geeft Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur van het Alfa-College in Hoogeveen en tevens sponsor van de Drentse Onderneming van het Jaar  5 tips om je organisatie te versterken.

  1. Werk vanuit een duidelijke visie die leidend is voor de keuzes die je maakt in een snel veranderende omgeving. Het strategisch beleid van het Alfa-college helpt enorm om ons bedrijf te positioneren in de regio. Een belangrijk aspect van het beleid is dat we een bijdrage willen leveren aan een betere, schonere wereld. Dat is de reden waarom we al jaren werken aan thema’s als duurzaamheid en circulariteit. Onlangs hebben wij in Hoogeveen onze vernieuwde school geopend die we ‘de school van circulariteit en duurzaamheid’ noemen. Daarmee versterken we onze herkenbaarheid.
  2. Zoek de samenwerking. Meer en meer lukt het ons om bedrijven en instellingen aan ons te binden die samen met ons onderwijs willen maken. Wij zien dat ontwikkelingen in de verschillende werkvelden zo snel gaan dat we dat als onderwijsorganisatie alleen niet kunnen bijbenen. Daarvoor hebben we ondernemers nodig die samen met ons willen optrekken, maar ook andere kennisinstellingen waarmee we kennis delen. Daarmee versterken we de positie van ons bedrijf en onze regio.
  3. Investeer in de ontwikkeling van je medewerkers op alle niveaus binnen je organisatie. Juist omdat onze maatschappij snel verandert is het belangrijk dat je werknemers een houding hebben waarmee ze zich willen blijven ontwikkelen. Als bedrijf moet je dat faciliteren. Binnen het Alfa-college hebben we voor zowel onderwijsgevend als onderwijsondersteunend personeel een ruim scholingsbudget dat vrijwel altijd goed benut wordt. Daarmee geven we actief vorm aan het concept Leven Lang Ontwikkelen (LLO). LLO behoort tot onze corebusiness. Wij bieden steeds meer en vaker cursussen en korte opleidingen aan voor mensen die zich verder willen ontwikkelen in hun beroep of willen omscholen.
  4. Ken je partners en investeer in hen. Toen ik tien jaar geleden in Hoogeveen begon met mijn werkzaamheden als regiodirecteur kende ik vrijwel niemand. Door lid te worden van de verschillende ondernemersverenigingen, sociëteiten, brancheorganisaties en te investeren door bijvoorbeeld in besturen te gaan zitten, heb ik een rijk netwerk mogen opbouwen. Ik zie dat mijn managementteam dat op dezelfde manier heeft gedaan waardoor we een factor van betekenis zijn geworden in de regio. Daarnaast investeren we ook in allerlei belangrijke ontwikkelingen in de regio zoals het Duurzaamheidscentrum DOC33 en de IT HUB in oprichting.
  5. Straal plezier uit in je business. Ik ervaar hoe belangrijk een regionaal opleidingscentrum (ROC) is in de regio en welke bijdrage mijn collega’s kunnen geven aan de ontwikkeling van jonge mensen en volwassen studenten. Dat geeft een enorme voldoening en plezier in mijn werk en hopelijk stralen we dat ook uit naar onze omgeving. Dat gecombineerd met een open en nieuwsgierige houding, maakt je tot een interessante gesprekspartner waar men graag mee samenwerkt.

Geïnspireerd geraakt? Wij wensen jou veel succes met het versterken van jouw onderneming!