Criteria

Criteria van de jury

De genomineerden worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • De onderneming heeft minimaal 10 werknemers in dienst
  • De onderneming bestaat ten minste 5 jaar
  • De kracht van de product/markt combinatie(s)
  • Strategische visie
  • Marketing strategie
  • Personeelsbeleid
  • Innovatiekracht
  • Digitalisering
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Financiële positie

Hiernaast kunnen opvallende prestaties, jubilea of onderscheidingen een rol spelen en kan de jury kijken naar de relatie met het jaarthema.