Avitec

De naam Avitec is ontstaan na overname van alle aandelen door huidig eigenaar Ben Timmermans. Eerder was het bedrijf bekend onder de naam Hoornstra. Een van origine cultuurtechnisch bedrijf, in 1986 opgericht door Jan Hoornstra, later aangevuld met medeaandeelhouders Dhr. Timmermans (vader van ) en de heer Naaijer. Snel na de start werden werkzaamheden uitgebreid met wegenbouwkundige projecten. Deze twee pijlers bestaan nog steeds. Inmiddels biedt Avitec bijna 100% ontzorging voor opdrachtgevers – 95% overheid en semioverheid – op het vlak van grond-, weg- en waterbouw.

Duidelijke focus. Als je iets zou kunnen zeggen over Avitec en huidig eigenaar Ben Timmermans dan is het dat. Die focus ligt onder andere op de klant, de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groep van zo’n 50 vaste opdrachtgevers. Ben Timmermans: “Allemaal langdurige relaties, voornamelijk in Noord Nederland.” Daar is zo’n voorbeeld van focus. “We kiezen echt bewust voor samenwerkingen die ‘bereikbaar’ zijn. Schrijven in op meervoudige onderhandse aanbestedingen. Als je structureel op de ‘shortlist’ van bijvoorbeeld gemeentes en provincies staat, dan ben je in beeld en word je steeds opnieuw gevraagd een offerte uit te brengen. Die offerte schrijven we met een team. Heel klant specifiek kan dat, want wij kennen de opdrachtgever vaak al vele jaren. Dat maakt je winkans groter dan bij Europese Aanbestedingen bijvoorbeeld.”

Een andere duidelijke focus is die op ontwikkeling, innovatie en trends. Ben Timmermans: “Wij halen veel informatie uit onze langdurige en intense samenwerkingen met onze opdrachtgevers. We zien een terugtrekkende overheid die volledig ontzorgd willen worden, we zien een toenemende vraag naar duurzaamheid en we zien dat goed opgeleid personeel steeds lastiger te vinden is. Vanuit die drie behoeftes richten we onze innovatieve werkwijze in.”

Terugtrekkende overheid

Ben Timmermans: “Er is echt een gebrek aan goede mensen. Daar lopen onze opdrachtgevers tegenaan. Daarom zoeken ze steeds meer naar ontzorgende partijen om mee samen te werken.” Partijen die wel de juiste mensen hebben en daarmee de kennis om projecten op het juiste niveau aan te vliegen. Samenwerking is de sleutel tot voldoende capaciteit om projecten voor te bereiden en uit te kunnen voeren. “Er ontstaan nu overal bouwteamovereenkomsten, zoals bij het Forum in Groningen. Kennis en kunde worden gekoppeld in 1 projectteam waarin ontwerp en uitvoering samen geregeld wordt.”

Deze ontwikkeling biedt veel kansen voor Avitec: “We willen toe naar een situatie waarbij we onze opdrachtgevers compleet ontzorgen. Ontwerp, berekeningen, tekeningen, uitvoering, onderhoud en recycling. De hele cirkel rond maken.” De meerwaarde voor opdrachtgevers is ook voor Avitec zelf een pluspunt: “Wanneer je zelf het onderhoud gaat uitvoeren, zorg je ervoor dat de kwaliteit van de aanleg hoog is natuurlijk.”

Toenemende vraag naar duurzaamheid

Avitec werkt vanuit de overtuiging dat iedereen de plicht heeft om de eigen omgeving en het milieu te beschermen. Ben Timmermans: “Vanuit dit oogpunt verwarmen we ons pand met aardwarmte, plaatsen we zonnepanelen en vervangen onze huidige verlichting voor Ledverlichting. Verduurzaming en reductie van ons energieverbruik is geborgd door het toepassen van de CO2-prestatieladder niveau 5.” Dat is de interne vertaling van duurzaam ondernemen. Steeds meer opdrachtgevers verwachten ook een duurzame uitvoering.

Een trotse Ben Timmermans: “Op dit moment werken we in de stad Groningen aan de vervanging van 80.000 m2 gele bestrating. De stenen die er lagen bleken te glad en moesten vervangen worden. De gemeente Groningen hanteert bij haar inkoop duurzaamheidseisen. Wij hebben ervoor gekozen in te schrijven met een 100% CO2 neutraal plan van aanpak. Daarmee waren we flink duurder dan onze concurrenten, een risico dus. Maar we hebben de opdracht juist op die duurzame aanpak gegund gekregen. We voeren de klus nu compleet emissievrij uit. Dat vroeg ook om een investering in ons machinepark en materieel. Alles is elektrisch: shovels, kranen, trilplaten en personenvervoer. Door die investering is dat nu een onderscheidende waarde die doorwerkt bij al onze projecten.”

Goed opgeleid personeel

Avitec is een echt familiebedrijf. Ben Timmermans: “We zijn innovatief en ondernemend enerzijds, maar met de waarden en normen die passen bij een familiebedrijf. Persoonlijk en betrokken. Dat maakt dat onze medewerkers allemaal onze ambassadeur zijn. Het verloop is hier echt minimaal. In de afgelopen 20 jaar zijn er twee medewerkers vertrokken, waarvan er 1 ook weer terug gekomen is!”

Om nieuw, goed opgeleid personeel te vinden, werkt Avitec nauw samen met een aantal opleidingen. Ben Timmermans: “We halen leerlingen het liefste zo jong mogelijk al binnen in ons bedrijf. Daarom bieden we bijvoorbeeld oriënterende stages voor klassen 1 en 2 en werken we samen met technasia aan de oplossing van ‘problemen’ waar we tegenaan lopen in de praktijk. Zo hebben we bijvoorbeeld een alternatief gezocht voor het gebruik van Roundup op voetpaden. Er zijn alternatieve natuurlijk, branden met hete lucht of open vuur, maar ook dan blijft het onkruid terugkomen. Die leerlingen komen echt met fantastische ideeën. Twee daarvan worden nu uitgewerkt om te testen in de praktijk.” Hiermee investeert Avitec heel bewust in het creëren van enthousiasme voor techniek, duurzaamheid en het bedrijf zelf. “Zo kunnen ze in de praktijk zien wat ons vak inhoudt. Daar is op school vaak onvoldoende of niet actuele informatie over beschikbaar.”

Toekomst

Avitec blijft innoveren. Constant zoeken naar duurzame oplossingen voor bestaande problemen, maar ook vooruitlopen op toekomstige trends. Ben Timmermans: “We kijken nu o.a. naar de uitbreiding van zonneparken. We hebben in Stadskanaal twee bedrijventerreinen met respectievelijk 20 en 7 hectare zonnepanelen. Met Solarfiels ontwikkelen we het grootste zonnepark van Drenthe. Dat komt hierachter, 100 hectare. Dat ontwikkelen vanaf de start al samen met de provincie, gemeente en omwonenden. Zij moeten hier ook van profiteren. Er is dan ook sprake van 100% draagvlak. Daar ben ik zo trots op. Duurzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Groei is altijd een doel op zich. “We zijn de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Die trend willen we natuurlijk doorzetten. Dat kan door ruimte te creëren voor ontwikkeling intern en onze ideeën blijven uitdragen extern naar opdrachtgevers. Investeren in ons personeel. Die vormen de echte waarde voor ons bedrijf. Machines kun je kopen. Mensen niet.”