Avitec bestaat uit: Avitec advies & techniek, Avitec infra & milieu, Avitec service, Avitec bouw en Avitec rioolservice. Daarnaast zijn er de zusterondernemingen B&M groenvoorziening, Milieu+ en Green-Invest Drenthe.

Onder de naam Avitec zijn diverse divisies ondergebracht die vanaf de voorbereiding van een project tot en met het beheer en onderhoud de hele cyclus kunnen verzorgen. Vanuit Avitec advies & techniek verzorgen zij het ontwerpgedeelte, stellen plannen op, vragen vergunningen aan en verzorgen uiteindelijk de opleverdossiers van ieder project. Binnen Avitec infra & milieu voeren ze de projecten uit met ervaren medewerkers in samenwerking met de opdrachtgevers. De reststoffen die binnen deze infraprojecten vrijkomen worden door het eigen recyclingbedrijf Milieu+ verwerkt tot nieuwe bouwstoffen voor de civiele sector. Hiermee leggen zij de basis voor het circulair werken.

Met B&M groenvoorziening voeren ze het uiteindelijke beheer en onderhoud uit met de inzet van WSW medewerkers. Daarnaast biedt B&M groenvoorziening mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de kans om middels stageplaatsen en werk-leertrajecten terug te keren in het arbeidsproces.

Sociaal ondernemen
Maatschappelijk betrokken ondernemen is iets dat Avitec oprecht omarmt. Betrokken zijn richting eigen medewerkers, maar ook richting de opdrachtgevers en hun achterban. Zo werken ze volgens de richtlijnen van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Onlangs hebben zij wederom Trede 3 op de PSO ladder behaald. Ook zijn ze al vele jaren het erkend leerbedrijf voor jonge vakmensen. Avitec gelooft sterk in jong talent en we bieden graag een podium om dat talent te ontwikkelen.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsdoelstellingen verwezenlijkt Avitec o.a. met het zusterbedrijf Green-Invest Drenthe. Met dit bedrijf ontwikkelen zij op dit moment een zonnepark in Nieuw Buinen ter grootte van 40 hectare met een opgesteld vermogen van 50MW.

Ook het werken aan meer duurzame infrastructurele projecten is in een stroomversnelling gekomen. Zo is onlangs een project gestart in de binnenstad van Groningen wat door Avitec infra & milieu volledig emissievrij wordt uitgevoerd. Avitec is CO2 prestatieladder gecertificeerd volgens trede 5.