Bodem kent geen geheimen voor TerraCarta

Tot óp de bodem uitzoeken is niet goed genoeg voor TerraCarta. Ze wil dieper, tot ín de bodem. Daarin bevindt zich een verborgen netwerk aan leidingen, kabels en pijpen. Bij graafwerkzaamheden wordt dat nogal eens beschadigd. Omdat de informatie van het Kadaster niet altijd betrouwbaar is, richten veel aannemers zich tot TerraCarta die alle verstopte lijnen haarfijn in kaart brengt.

TerraCarta heeft een bijzondere ontwikkeling meegemaakt: in 2008 startte zij haar activiteiten met 3 personeelsleden. Drie jaar later telde het bedrijf al 15 fte’s. Maar het faillissement van een grote opdrachtgever in 2012 dwong hen weer af te slanken naar 4 fte’s.  Gelukkig trad twee jaar later het herstel weer in en thans telt de organisatie 30 medewerkers. ‘De helft staat vaak letterlijk ‘met de voeten in de klei’ om metingen te verrichten, de andere helft zit achter het bureau de gegevens uit te werken’, zeggen eigenaren Karel Meinen en Richard Bakker glimlachend. Ze hebben grote ambities: ‘We zijn al het grootste grondradarbedrijf in Nederland, maar in 2020 willen we onze omzet verdubbeld zien. Dat gaat gepaard met een forse toename van het aantal medewerkers.’

Boost aan vacatures
‘De markt is er naar om onze ambities te realiseren’, weet Meinen. ‘Momenteel krijgen we veel aanvragen voor het opsporen van gestuurde boringen in de nabijheid van watergangen. Bij het uitvoeren van oeverwerkzaamheden bijvoorbeeld, wil je precies weten waar de buizen met kabels en leidingen liggen. Verder willen we flink groeien in Duitsland. Het betekent dat we een boost aan mbo/hbo-vacatures kunnen genereren in deze regio. Hoewel we veel werkzaamheden uitvoeren in  Utrecht, Brabant, Noord en Zuid Holland, blijven we in Hoogeveen. Hier liggen onze roots.’

Hightech
De combinatie van meet- en opsporingstechnieken van TerraCarta is zo uniek en hightech, dat het Hoogeveense bedrijf vaak de enige is die bepaalde problemen op kan lossen. Bakker: ‘We kunnen grondradar inzetten, radiodetectie, spuitlansen en een zelf ontwikkelde pipe resonator. Maar soms volstaat het om simpelweg korte proefsleuven of tegel-brede proefgaten te graven. We proberen altijd zo weinig mogelijk omgevingsoverlast te veroorzaken.’ ProRail is een van de grotere klanten van TerraCarta: speciaal voor detectie rondom het spoor hebben de Hoogeveners een elektrische lorrie ontwikkeld die ’s nachts wordt ingezet. Andere grote klanten zijn o.a. Heijmans, Arcadis, Sweco, Antea en Fugro. ‘Ook krijgen we veel opdrachten van gemeenten, provincies en waterschappen’, vult Claus aan. ‘Het afgelopen jaar veroorzaakten graafwerkzaamheden voor maar liefst € 25 miljoen schade aan het leidingennet. De wet wil dat terugdringen naar 0. Wij zijn er klaar voor!’

Website TerraCarta

Sponsoren