Wim van de Beld – 2014

Betech BV

Wim van de Beld

Mijn werkmotto: “U vraagt, wij draaien” en daar voeg ik aan toe “graag en veel”

Wim van de Beld is geboren en getogen in Drenthe en directeur van de Drentse onderneming Betech BV. Betech BV bewerkt metaal en kunststof en is één van de grootste draaiwerkproducenten van Nederland. Wim van de Beld is op zijn 17e gestart met werken. Het was al snel duidelijk dat techniek zijn interesse had. Via verschillende bedrijven heeft hij zich verder bekwaamd in zowel de toepassingen als ook het management. Toen hij 30 was stichtte hij, min of meer noodgedwongen, zijn eerste bedrijf. Zijn werkgever ging failliet en hij besloot voor eigen rekening en risico de activiteiten voort te zetten: en niet zonder succes.

Zes jaar na de start beschikte het bedrijf over een eigen productenrange en bediende het een groot deel van de Nederlandse markt. Dit werd onder andere bereikt door product- en vooral procesinnovaties. In die tijd waren lagelonenlanden de aangewezen plek voor de bewerking van metaal en kunststof. Van de Beld was echter dwars en zei: “dat kunnen we hier beter tegen een concurrerende prijs”.

Het bedrijf groeide door en er kwamen nieuwe loten aan de stam. Wim van de Beld blijkt een neus te hebben voor bedrijven die het minder goed doen maar wel potentie hebben. Met een paar gerichte overnames worden bedrijven toegevoegd aan wat inmiddels een groep heet. Door gericht investeren in mensen, machines en processen worden ook de overnames naar succes geleid. Op financieel gebied ligt de nadruk op twee punten: kopen als je het kan betalen én strak financieel beheer. Dit beleid heeft geresulteerd in een gezonde financiële positie, en – ondanks alle slechte berichten uit de markt en een tegenslag in de vorm van het afbranden van een bedrijfspand-  is 2013 het beste jaar ooit qua omzet en resultaat.

Op een dag ontstaat, na een bezoek aan een binnenspeelparadijs, het idee voor kunststof schaatsvloeren. Het idee voor deze nieuwe toepassing van kunststof haalde de krant en werd vervolgens omgezet in een product. De KNSB omarmde het concept. Hierbij moet worden aangetekend dat de acceptatie van het product eerder in China was gerealiseerd dan in Nederland. Inmiddels zit het product in de 4e of 5e generatie en wordt het wereldwijd verkocht.

Ondernemen is lef hebben, creatief zijn, omgaan met weerstand en vooral goed voor ogen hebben wat je wil bereiken. Bij Wim van de Beld zien we dat terug in de wijze waarop hij zijn organisatie aanstuurt. Er is ruimte voor initiatieven en ideeën vanuit de organisatie, maar bij alles geldt: resultaat telt. Hij is innovatief, gaat zijn eigen gang en laat dat ook merken. Hij is bescheiden maar zeer inspirerend. Kortom, de titel  “Drentse ondernemer van het Jaar” heeft Wim van de Beld meer dan verdiend.