Jan Hadders – 2012

Dacom

Jan Hadders

Ondernemen is innoveren en grenzen verleggen, én het bedrijf laten doordraaien

De Drentse Ondernemer van 2012 is werkzaam in één van de groeisectoren verwoord in de Noordelijke Economische Speerpunten van het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Hij ging aan de slag met ontwikkelingen die nu onder fancy namen als Wetsus, Sensor Universe of Energy Valley doorgaan.

Jan Hadders is directeur van Dacom, een bedrijf dat met ICT en sensorapparatuur adviezen verzorgt voor de teeloptimalisatie van gewassen. Hij is geboren en getogen in Zuidoost-Drenthe. Een man met idealen en een sterke wil. Nog steeds woont hij op de plek waar hij is opgegroeid en de liefde en passie voor zijn werk heeft ontwikkeld. Na zijn studie aan de Hogere Landbouwschool in Dronten en een aantal jaar in Canada is hij definitief teruggekeerd naar het akkerbouwbedrijf van zijn vader. Het bedrijf groeide in omvang van 35 naar 100 hectare.

Naast de passie voor de agrarische sector heeft onze Ondernemer van het Jaar nog een veld waar hij zichzelf grote deskundigheid aanleerde: automatisering. Hij heeft softwareprogramma’s voor de tuinbouwsector ontwikkeld. Allemaal pragmatische en in aanleg eenvoudige toepassingen om bedrijven te vergelijken én de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en te verbeteren.

Jan Hadders heeft een duidelijke visie op de mondiale voedselproblematiek. De voedselzekerheid moet veel beter bestendigd worden, we moeten alleen water en chemie gebruiken wanneer het nodig is. Als één van de eersten wist hij metingen in zijn gewas te vertalen tot teeltmaatregelen. Beregenen zonder sensoren gaat immers niet. Verder pleit hij voor een sterk praktijkgeoriënteerde samenwerking met kennisinstellingen. “De wetenschapper alleen kan het niet, er zijn bedrijven nodig om ideeën uit te proberen en oplossingen te vinden”. Hij vult aan: “IT is de enabler om tot een goed advies te komen, opslaan en verwerken van data helpt je de goede keuzes te maken”.

In het najaar van 2009 verscheen van zijn hand het boek Agri Yield Management: the next revolution in agriculture. Daarnaast houdt de ondernemer zijn kennis niet alleen voor de onderneming maar verzorgt hij lezingen in zijn expertisegebied, is hij actief binnen het MKB en het SNN. Last but not least stond zijn onderneming in 2011 op nummer één van de nationale MKB Innovatie Top 100.

Vanuit een no-nonsense benadering heeft hij zijn grote doelen bereikt. Het buitengewoon innovatieve bedrijf met een van oorsprong agrarische basis, heeft zich ontwikkeld tot een mondiaal erkend expertisecentrum op het gebied van sensortechnologie en in het bijzonder waterbeheersing. Ook draagt de onderneming actief bij aan het zorgvuldig omgaan met bronnen, energie en hulpstoffen. Verder heeft Jan Hadders de continuïteit van de onderneming veilig gesteld door tijdig te werken aan opvolging: zijn dochter Janneke Hadders zal het roer overnemen. De Jury van de Drentse Ondernemersprijs heeft daarom unaniem besloten om déze ondernemer als de winnaar van 2012 aan te wijzen.

Foto Bert ten Velde