Jan Houkes – 2009

Pals Groep, Houkes Advocaten & Omale

Jan Houkes

Zoek altijd de dialoog met de betrokken partijen

Topondernemer Jan Houkes heeft de Palsgroep, Houkes Advocaten en Omale op de Nederlandse kaart gezet. De Ondernemer van Drenthe van het Jaar 2009 is een vakman in hart en nieren. Hij munt uit in zijn oorspronkelijk vakgebied, is een autoriteit en wordt in geheel Nederland gezien als een voorloper. Hij weet een combinatie te maken van zijn persoonlijke kennis, ontwikkelingen in het vakgebied en nieuwe kansen als gevolg van de liberalisering. Zijn strategie is dat hij de dialoog zoekt met de betrokken partijen en hij wil vanaf het begin de verschillende belangen onderkennen.

Het is bijzonder dat iemand met een wetenschappelijke opleiding zoveel ondernemerschap aan zijn vakgebied heeft weten toe te voegen. Drie in elkaars verlengde liggende sporen zijn te onderkennen. Dat maakt onze ondernemer niet alleen uniek, maar opvallend voor baanbrekende ontwikkelingen in Nederland.

In zijn vakgebied is zijn onderneming marktleider met 8 vestigingen in geheel Nederland en thans lopen baanbrekende initiatieven in de zorg. Een van huis uit Drentse ondernemer met onuitputtelijke drive en zeer grote ambities.