Finalist in de schijnwerper | M&G Group

‘We kiezen bewust een hoog doel, zodat het een ijkpunt is in alles wat we doen’

– August van Asselt, commercieel directeur M&G Group uit Assen

In dit drieluik lichten we de finalisten voor Drentse Onderneming van het Jaar 2022 uit. Ondernemingen in de top die net uitsteken boven de rest. Met in dit deel: M&G Group Assen, bekend van het merk Burgerhout en een leidende partij in de ontwikkeling en productie van specifieke toebehoren voor verwarmingsketels, ventilatiesystemen en warmtepompen voor woningen. We gaan in gesprek met commercieel directeur August van Asselt en algemeen directeur Eric Pans. Waar staat het bedrijf voor? Waaruit blijkt ‘vernieuwend leiderschap’? En vooral: waarom denken August en Eric dat M&G Group Drentse Onderneming van het Jaar moet worden?

Gefeliciteerd met jullie finaleplek!  

Hoe voelt het om als onderneming tot ‘de top van Drenthe’ te behoren?

Het maakt ons erg trots op de dingen die we doen. Dat enthousiasme merken we ook op de werkvloer. We zijn met hele mooie dingen bezig, maar ook uitdagende zaken. Zaken die veel energie kosten. De erkenning die impliciet in zo’n nominatie zit en het verband met onze vernieuwde missie en visie, is dan heel stimulerend.

Een vernieuwde missie?

Daar gaat een kleine geschiedenis aan vooraf; een verandering heeft immers altijd een aanleiding. We zitten met M&G Group in een marktsegment waar op termijn andere oplossingen nodig zijn; best een ingewikkelde periode. Toch moet je zorgen voor het borgen van een gezonde financiële positie,  het realiseren van groei en de ontwikkeling van ‘producten van de toekomst’.  Dan kun je twee dingen doen: ‘slechts’ de problemen oplossen, maar je kunt ook een hoger doel nastreven. Wij kozen voor dat laatste en meten onszelf een missie aan in een veranderende wereld vol uitdagingen. Die missie definiëren we ambitieus: we willen een comfortabel en duurzaam leefklimaat voor iedereen. Zo’n uitkomst gaan we natuurlijk niet volgend jaar al bereiken; het is een langetermijnvisie. Maar we kozen bewust een hoog doel, zodat het een ijkpunt is in alles wat we doen. Elke beslissing die we nemen, zowel intern als extern, meten we af aan onze missie.

Dat klinkt inderdaad ambitieus.

We willen een grotere verantwoordelijkheid pakken in de veranderende wereld. Een wereld waarin verduurzaming steeds belangrijker wordt, maar waarin ook externe factoren zoals schaarste in grondstoffen, producten en personeel en de steeds hoger wordende prijzen een rol spelen. Je kunt ons zien als een bedrijf dat producten maakt zodat installateurs aan de slag kunnen. Maar al snel kwamen wij erachter dat het ons om meer gaat: we zorgen dat systemen werken; we zorgen dat het bij de tijd past; we zorgen dat oplossingen effectiever zijn; en uiteindelijk dragen we bij aan een duurzaam en comfortabel leefklimaat in huizen voor iedereen binnen Europa. De tijd leert ons dat er geen bron of systeem bestaat dat we allemaal kunnen toepassen. Het gaat om de juiste combinatie van (energie)bronnen en technieken. En dat is exact de rol die wij ons toe-eigenen: als een verbindende partij willen wij impact maken.

Hoe kunnen jullie dan het verschil gaan maken?

Wij acteren in het hart van de industrie. We hebben te maken met zowel de bedrijven die apparaten produceren als de bedrijven die systemen installeren. Precies in die periferie begeven wij ons en daarin kunnen wij een faciliterende rol aannemen. Wij gaan in samenwerking met partijen op zoek naar reële oplossingen. Met een mix van verschillende technieken die met de tijd mee evolueren en die het milieu dienen. Het moet allemaal beter, slimmer en energiezuiniger. Daar is veel kennis, energie en wilskracht voor nodig. Maar ook transparantie en eerlijkheid. Je ziet in het verleden dat industrie- en lobbyverenigingen invloed probeerden uit te oefenen in een richting die hun eigen business pasten. Maar wij geloven niet dat je daarmee vooruitgang boekt. Het gaat erom dat we de écht goede oplossingen vinden, in samenwerking met elkaar. Met partners die in dezelfde richting denken zodat je elkaar kunt versterken. En ook dan kan iedereen heus zijn boterham verdienen, maar draagt het ook bij aan die betere wereld.

Is deze visie ook voelbaar in jullie gehele team?

Kijkende naar bijvoorbeeld een stagiair: die is vaak gericht bezig met een specifieke opdracht. Maar ook dan zien we dat streven naar een bijdrage in ‘hoe het morgen beter kan zijn’. Het is dát DNA dat zich steeds meer nestelt in ons bedrijf, over de volle breedte. Ook als we kijken naar werving van nieuw personeel. We weten allemaal dat de arbeidsmarkt op dit moment nijpend is. Toch lukt het ons goed om nieuwe collega’s te vinden. Zij geven aan dat ons doel tot de verbeelding spreekt en dat ze graag een bijdrage willen leveren. We geloven ook dat je met wendbaarheid het verst komt. Door adaptief te zijn in wat er op je af komt en je niet uit het veld te laten slaan door bemoeilijkende factoren uit de buitenwereld. Het is echt een keuze om creatief met uitdagingen om te gaan. En uiteindelijk gaat het maar om een ding: dat je ze beter aankunt dan de concurrent.

De meest recente stap in jullie missie?

Afgelopen januari zijn we gestart met de bouw van onze nieuwe fabriek en hoofdkantoor in Assen: een onderkomen met een totaaloppervlakte van ruim 40.000 vierkante meter waarin we de productie en distributie van onze producten onderbrengen. Ook daarmee zetten we echt in op ecologie. Op dit moment hebben we namelijk zo’n elf panden in Assen en Groningen in gebruik, met ontzettend veel ‘zinloze’ transportbewegingen tot gevolg. Dat leidde tot de beslissing: álle transportbewegingen die niets toevoegen voor de klant, moeten eruit. En onze huisvesting moet duurzamer. In samenwerking met gemeente en architecten is een gebouw ontworpen dat volledig past in het landschap en voldoet aan al onze verduurzamingscriteria. We hebben er bewust voor gekozen in Nederland te blijven, ondanks lagere kosten elders. Waarom? Omdat wij geloven dat onze mensen ons grootste kapitaal zijn – zeker gezien onze veranderingen. In die kennis zit een kracht die ook veel waarde vertegenwoordigd. Zodoende was het voor ons een makkelijke rekensom en willen we vanuit Nederland blijven opereren. Vanaf februari 2023 zullen wij ons nieuwe pand betrekken!

Meer informatie over M&G Group? Neem een kijkje op de website.